گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

مدیر گروه: جواد یوسفی    کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

دفتر گروه: ساختمان آموزشی شماره یک - مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی میزبان چهارمین المپیاد رباتیک

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۸

تست

 

کد فعالیت

نام فعالیت

فرم

1020

تطبیق واحد

دریافت فرم

1030

مرخصی تحصیلی

 

1040

تغییر مشخصات

 

1050

مهمان اضطراری

 

1060

مهمان دائم

 

1070

مهمان ترمی

 

1080

انتقال

 

 

سرکار خانم اعظم پوریوسف

 

رشته: حسابداری

مرکز بیرجند

جناب آقای جواد خزاعی

 

رشته: اقتصاد

واحد سرایان

سرکار خانم زهرا حیدرنیا

 

رشته: مدیریت دولتی

واحد سرایان

سرکار خانم زهره شرعی

 

رشته: مدیریت دولتی

مرکز قاین

سرکار خانم مژگان حمیدی بیناباج

 

رشته: بازرگانی

مرکز فردوس

سرکار خانم معصومه سادات مالدار سر پل

 

رشته: حسابداری

مرکز فردوس

سرکار خانم نازنین بشیری منش

 

رشته: حسابداری

مرکز بیرجند

جناب آقای یاسر موهبتی

 

رشته: اقتصاد

مرکز بیرجند