همکاران حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 

1- رئیس حوزه ریاست استان: جناب آقای محمد رمضانی

2- مدیر روابط عمومی استان: جناب آقای حمید خسرومنش

 

 

 

 

 

در ایران، روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است .

درختان همواره در زندگی بشر موثر بوده اند. قرن هاست که آدمی در سایه شان از شدت گرما و تابش خورشید در امان مانده و از میوه های رنگارنگ و شیرین شان بهره مند گشته است. آوای پرندگان که در لابلای شاخسارشان مأوا گزیده اند، روح و جانش را صفا بخشیده و قلب وی را مملو از خوشی و شادابی نموده است. در دل زمستان سرد نیز بار دیگر به مدد هیمه ای که از تنه درختان فراهم آورده و آتشی که از آن افروخته سرما و یخبندان را تاب آورده و با آن ها دست و پنجه نرم کرده است و بار دیگر این شکوفه های زیبای درختان هستند که به او نوید فرا رسیدن بهاری دل انگیز را می دهند.

به این ترتیب بهره مندی هایی که از درختان عاید بشر می گردد بی شمار است و اگر درختان را نعمات الهی بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم. شاید به همین دلیل است که انسان هایی فرهیخته نظیر شعرا و بزرگان و اساتید در زمینه ادبیات و نیز پیشوایان و بزرگان دینی همواره آن را مد نظر قرار داده و بدان توجه نموده اند. درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از زیباترین و پُرثمرترین نعمت های بیکران خداوند است که بخش مهمی از نیازهای انسان را برآورده می ‌سازد .

روز 4 شنبه مورخ 22/12/92 مراسم هفته درختکاری با حضور ریاست محترم استان ، مدیران حوزه ستادی  و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید

معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی 

 دکتر مهدي ثقفي، استاديار گروه جغرافیای طبیعی، گرایش ژئومورفولوژي و مديريت محيط