دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۰۰

معرفی همکاران حوزه ریاست دانشگاه استان

همکاران حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 

1- رئیس حوزه ریاست استان: جناب آقای محمد رمضانی

2- مدیر روابط عمومی استان: جناب آقای حمید خسرومنش