يكشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۱۸

آیین نامه کاردانی و کارشناسی جدید(19/04/1392)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه 108 شورای دانشگاه از لینک زیر قابل دریافت می باشد. کلیه مفاد این آیین نامه برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و کلیه آیین نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی می باشد و فقط مواردی که در نامه ی همراه آیین نامه ذکر شده اند از آیین نامه های قبلی رعایت گردد.