چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۳۱

دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور پيرامون ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي( 1392)- (درج اطلاعيه27/6/92)

/دستور العمل ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1392 سازمان سنجش آموزش كشور

ثبت نام پذيرفته شدگان ازتاريخ 30/6/92 لغايت 5/7/92
( نكات دستور العمل ثبت نام )

دانشجويان ملزم به تحصيل در كد قبولي اعلام شده مي باشندو تغيير آن فقط پس از كسب شرايط انتقال/تغيير رشته طبق مقررات امكان پذير مي باشد.

1-ثبت نام كليه پذيرفته شدگان اين دوره بصورت غير حضوري انجام مي شود و پذيرفته شدگان گرامي لازم است با مراجعه به سايت http://reg.pnu.ac.ir از تاريخ و نحوه نام نويسي آگاهي يابند.


1-1-پذيرفته شدگان پس از ورود به سايت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودي مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و گذر واژه(
در صفحه اول سايت فوق الذكر در زمان ثبت نام اعلام مي گردد) وارد سيستم جامع خدمات آموزشي شوند.

1-2- پس ازپايان ثبت نام اوليه شماره دانشجويي به پذيرفته شدگان اعلام و امكان انتخاب واحد براي ايشان فراهم مي شود. ولازم است تا دانشجو جهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نمايد.


2- رعايت تاريخهاي اعلام شده در اين دستورالعمل و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور الزامي است ومسئوليت عدم رعايت آن بر عهده رئيس يا سرپرست محترم مركز/ واحد خواهد بود.


3- مغايرت نوع ديپلم يا معدل كتبي ديپلم فقط براي معدل كتبي سال سوم ديپلمه هاي نظام جديد فارغ التحصيل سال 1384و 1385و 1386 و 1387 و 1388و1389و1390و1391 و1392لحاظ شده است و داده هاي آن توسط سامانه اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و نيازي به اعلام مغايرت نمي باشد .


4-مدرك كارداني دانش آموختگان دوره هاي كارداني پيوسته(فاقد مدرك پيش دانشگاهي)، به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع شود.

بديهي است واحدهاي گذرانده شده اين دسته از داوطلبان مطابق مقررات قابل معادلسازي نمي باشد.


5- در خصوص شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرفته شدگان دانشگاه پيام نور و بومي بودن پذيرفته شدگان به آگاهي ميرساند: بر اساس مصوبه كميسيون موارد خاص دانشگاه مقرر گرديد در صورتي كه پذيرفته شده اي فقط يكي از دو شرط بومي بودن : محل تولد يا سال آخر اقامت آن تحت پوشش باشد به شرط سپردن تعهد كتبي مبني بر عدم تقاضاي مهمان دائم به ساير مراكز و واحدها
;ثبت نام وادامه تحصيل وي در مركز محل قبولي اوليه بلامانع است. لذا آموزش مركز/ واحد لازم است ضمن اخذ تعهد كتبي (كه در آن به شماره اين بخشنامه اشاره شده است) تصوير اين بخشنامه را نيز به پرونده دانشجو الصاق نمايد. شايان ذكر است تعهد نامه مذكور در قسمت فرم هاي ثبت نام غير حضوري موجود است.


6- طبق ماده 28 آئين نامه آموزشي پذيرفته شدگاني كه