يكشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۷

راهنمای نحوه ی تایید فعالیت های آموزشی – اساتید

 

در پردازش تدریس فعالیت های آموزشی اساتید، امکان تایید استاد همراه با قسمت درج توضیحات استاد اعمال شده است. لذا در بازه ی مقرر استاد می تواند وضعیت تدریس خود را در سیستم گلستان بررسی نموده و در صورت وجود مشکل در قسمت توضیحات درج نماید، تا مساله توسط کاربر برنامه ریزی مرکز بررسی و رفع گردد.

راهنمای تایید فعالیت های آموزشی اساتید را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.