دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۱۷

معرفی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

مدیر گروه: جواد یوسفی    کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

دفتر گروه: ساختمان آموزشی شماره یک - مرکز بیرجند