پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۳:۲۸

نشست ریاست دانشگاه با فرماندار محترم شهرستان درمیان (اسدیه)

جلسه ای به منظور بررسی مسائل ، مشکلات و شرایط توسعه کیفی و کمی دانشگاه پیام نور واحد اسدیه روز چهارشنبه مورخ 28/3/93 در محل فرمانداری شهرستان درمیان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر ثقفی ریاست دانشگاه ، بشیری زاده فرماندار شهرستان درمیان ، گلنارکار مسئول امور جاری واحد و نوری مدیر مالی دانشگاه برگزار گردید بر ارتقای کیفیت آموزشی ، افزایش خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان ، افزایش رشته های تحصیلی متناسب با شرایط منطقه و راه اندازی رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تاکید شد .

بشیری زاده فرماندار شهرستان درمیان ، ضمن اظهار تشکر از ریاست دانشگاه در خصوص جدیت در پیگیری و رفع مشکلات موجود دانشگاه ، خواستار تسریع در توسعه کیفی و کمی دانشگاه پیام نور واحد اسدیه شد.

 

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان