دوشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۵۱

دیدار مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان با ریاست دانشگاه

دیدار مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان با ریاست دانشگاه

در جلسه ای که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ثقفی ، مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان جناب آقای اکبری مطلق ، معاونت محترم پیشگیری سازمان بهزیستی جناب آقای شیخانی ، نمایندگی محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ، مدیر مالی و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه روز پنج شنبه مورخ 29/03/1393در محل حوزه ریاست برگزار شد مقرر گردید بر اساس تدوین تفاهم نامه ، اقدامات زیر فی ما بین دانشگاه پیام نور و سازمان بهزیستی استان صورت پذیرد :

1- اجرای کلاس های مهارت زندگی برای دانشجویان و کارکنان

2- تدوین فصلنامه علمی تروجی با همکاری مرکز علمی کاربردی سازمان بهزیستی

3- استفاده از فضاها و مکان های طرفین جهت برگزاری همایش های مختلف

4- تشکیل نمایشگاه کار آفرینی از دستاوردهای معلولین و زنان سرپرست خانوار در محل دانشگاه


تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان