يكشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۷

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه پیام نور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه پیام نور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

در نشستی که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ثقفی و مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان جناب آقای آرامنش روز شنبه مورخ 14/04/1393در محل حوزه ریاست برگزار شد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه های علمی ، فرهنگی و پژوهشی منعقد گردید.

آرامنش مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان ضمن استقبال از همکاری با دانشگاه در زمینه های مختلف ، دانشگاه پیام نور را دارای ظرفیت و پتانسیل ارزشمندی در راستای فعالیتهای زیست محیطی دانست. بر اساس این تفاهم نامه طرفین به انجام فعالیتهای تحقیقی ، برگزاری همایش و سمینارهای علمی ، اردوهای فرهنگی تفریحی ، گسترش مراکز علمی تحقیقاتی و ... متعهد گردیدند.

در ادامه دکتر ثقفی ریاست محترم دانشگاه ، با ابراز خرسندی از تفاهمات فی مابین ، از آمادگی کامل دانشگاه جهت همکاری در زمینه های علمی و پژوهشی خبر داد .

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان