يكشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۵۷

برگزاری کارگاه غیر حضوری پیوست نگاری فرهنگی (بسیج اساتید)

کارگاه غیر حضوری پیوست نگاری فرهنگی (بسیج اساتید) ، روز شنبه مورخ  21/4/93 ساعت 17 در محل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان از طریق ویدئو کنفرانس با سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید .

در این کارگاه ، جناب آقای دکتر ثقفی ریاست دانشگاه ، جناب آقای دکتر دیانی رئیس بسیج اساتید ، جناب آقای حسینی رئیس بسیج دانشجویی استان و جمعی از اعضای بسیج اساتید استان حضور داشتند .

 

تهیه و تنظیم : حوزه ریاست استان