دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۱۹

گرامیداشت روز قدس و شرکت همکاران در راهپیمیی روز قدس

روز قدس فقط روز فلسطین نیست، رو زاسلام است. روزی است که اسلام را باید احیا کرد. امام خمینی (ره)