شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۲

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس کانون های فرهنگی و هنری استان

بسمه تعالی

احتراماً، با عنایت به اینکه کانون های فرهنگی و هنری و اجتماعی، به عنوان یکی از شاخص ترین نمادهای مشارکت دانشجوییريا، در تحقق امر توسعه فرهنگی دارای نقش بزرگ و غیر قابل انکار بوده و بستر مناسبی برای به فعلیت درآمدن خلاقیت ها و ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی فراهم می آورد همواره مورد توجه قشر فرهیخته دانشجئو می باشند. لذا جلساتی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس محترم کانون های وزارت علوم جناب آقای قاضی روز یکشنبه 16/6/93 ساعت 10 الی 12 در محل ساختمان مرکزی استان به منظور ارائه راهکارها و راهبردهای اجرائی برگزار می گردد. لازم است کارشناسان فرهنگی مراکز و واحدها به همراه تعدادی از دانشجویان فعال اعضای کانون ها در این جلسه شرکت نمایند.