يكشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۳

ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توجه: به اطلاع مي رساند موارد بارگذاري نشده در ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق كليه مقاطع سال تحصيلي 92-91 به زودي تكميل و ارائه خواهد شد.


برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير و دانشجويان مركز بين الملل و آموزش الكترونكي قابل ارائه است.كليك كنيد:ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي سال تحصيلي92-91

كليك كنيد: ليست ارائه دروس، وضعيت منابع و جدول تطبيق  مقاطع كارشناسي ارشد در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91